این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

نشانی دبیرخانه همایش: شیراز- بلوار زند- دانشکده مهندسی شماره یک

کدپستی : 7134851154

تلفن : 07136133290

فاکس : 07136474618

موبایل : 09175353450

پست الکترونیک: pdcar@shirazu.ac.ir