این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > کارگاه های آموزشی
.: کارگاه های آموزشی

ردیف
عنوان کارگاه
نام مدرس
تاریخ و ساعت برگزاری
هزینه (تومان)
1-عمران بهبود امنیت شبکه های توزیع آب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل( با تاکید بهینه سازی چند هدفه سنسورهای تشخیص آلودگی) دکتر محمدرضا نیکو
8:00-11:00
26 مهرماه
150.000
2-معماری
معماری دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل دکتر احمد اصغریان جدی
8:00-11:00
26 مهرماه

150.000
 
3- توسعه شهریه پایدار
پدافند غیرعامل در شهرسازی دکتر امیر شکیبامنش
14:00-17:00
25 مهرماه
150.000