این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > هزینه های ثبت نام در همایش
.: هزینه های ثبت نام در همایش

 

  • حداقل یک نویسنده مقالات پذیرفته شده، باید برای شرکت در همایش ثبت نام نماید تا مقاله در مجموعه مقالات همایش چاپ شود.
  • ثبت نام های گروهی (در گروه های بیش از 5 نفر) مشمول %10 تخفیف می باشد.
  • تنها امکان استفاده از یک مورد تخفیف (دانشجویی یا عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل) وجود دارد.
  • کارت حضور در همایش تنها برای ثبت نام کننده صادر می شود.
  • اعطای گواهی ارائه مقاله، تنها مشروط به حضور نویسنده و ارائه مقاله می باشد.


      هزينه ثبت نام شامل:

  • شرکت در جلسات ارائه مقاله
  • ناهار
  • کيف همایش/ يا لوازم جانبي
  • کتابچه همایش
  • پذيرايي بين برنامه ها


      (هزینه ثبت نام مقاله دوم به بعد تنها شامل ارائه و چاپ مقاله می باشد.)