این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > کمیته علمی
.: کمیته علمی

             نام و نام خانوادگی                  وابستگی                                            
1 دکتر سید علی اکبر صفوی                   دانشگاه شیراز                           
2
دکتر نادر هاتف
دانشگاه شیراز/ دبیر کمیته علمی
3 دکتر علی گلی
دانشگاه شیراز/ دبیر کارگروه شهرسازی و توسعه شهری پایدار
4
دکتر محمد علی آبادی
دانشگاه شیراز/ دبیر کارگروه معماری
5
دکتر مریم دهقانی
دانشگاه شیراز/ دبیر کارگروه عمران 
6
دکتر محمد حسین پور
دانشگاه شیراز/ دبیر  کمیته اجرایی
7
دکتر علی سلطانی
دانشگاه شیراز/ رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
8
دکتر قاسم حبیب آگهی
دانشگاه شیراز
9
دکتر محمد رضا بذرگر
دانشگاه شیراز
10
دکتر مهدی ویس کرمی
دانشگاه شیراز
11
دکتر خلیل حاجی­ پور
دانشگاه شیراز
12
دکتر حسن ایزدی
دانشگاه شیراز
13
دکتر حمیدرضا شریف
دانشگاه شیراز
14
دکتر سیروس جوادپور
دانشگاه شیراز
15
دکتر ناصر طالب بیدختی
دانشگاه شیراز
16
دکتر محمود رضا بنان
دانشگاه شیراز
17
دکتر اعظم صفرآبادی
دانشگاه شیراز
18
دکتر محمد تقی عباسی شوازی
دانشگاه شیراز
19
دکتر ابراهیم فرجاه
دانشگاه شیراز
20
دکتر محمد محمدی
دانشگاه شیراز
21
دکتر رحیم همتیان
دانشگاه شیراز
22
دکتر اشکان سامی
دانشگاه شیراز
23
دکتر فرشاد خون جوش
دانشگاه شیراز
24
دکتر محمدرضا نعمت اللهی
دانشگاه شیراز
25
دکتر علی رضا صادقی
دانشگاه شیراز
26
دکتر حسین رهنما
دانشگاه صنعتی شیراز
27
دکتر محمدعلی هادیان فرد
دانشگاه صنعتی شیراز
28
دکتر طاهره نصر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
29
دکتر خسرو موحد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
30
دکتر محمود گلابچی
دانشگاه تهران
31
دکتر محمدمهدی عزیزی
دانشگاه تهران
32
دکتر بهشید حسینی
دانشگاه تهران
33 دکتر سید محسن حبیبی دانشگاه تهران
34
مهندس شاپور طاحونی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
35
دکتر احمد اصغریان جدی
دانشگاه شهید بهشتی
36
دکتر سعید نوروزیان ملکی
دانشگاه شهید بهشتی
37
دکتر سید باقر حسینی
دانشگاه علم وصنعت ایران
38
دکتر مریم مصاحبی پور فرد
دانشگاه اصفهان
39
دکتر احمد خادم الحسینی
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان
40
دکتر مصطفی محمدی ده چشمه
دانشگاه شهید چمران اهواز
41
دکتر قاسم دهقانی اشکذری
دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
42
دکتر محمدتقی احمدی
دانشگاه تربیت مدرس
43
دکتر علی سعیدی
دانشگاه امام حسین(ع)
44
دکتر مهدی زندیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
45
دکتر حمید محمدی
دانشگاه یزد
46
دکتر هوشمند علیزاده
دانشگاه کردستان
47
دکتر محمد سعید ایزدی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
48
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشگاه سیستان و بلوچستان
49
دکتر غلامعلی حیدری
سازمان پدافند غیرعامل کشور
50
جعفر موحدی نیا
سازمان پدافند غیرعامل کشور
51
دکتر علیرضا مقصودی
سازمان پدافند غیرعامل کشور
52
دکتر داود عباسی گوجانی
سازمان پدافند غیرعامل کشور
53
دکتر جابر دانش
سازمان پدافند غیرعامل کشور
54
مهندس محمد ابراهیمی
سازمان پدافند غیرعامل کشور
55
دکتر شمس الله شریعت نژاد
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
56
مهندس رحیم آزادی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
57
دکتر احمد ایزدی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
58
مهندس مهدی بیطرفان
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
59
مهندس شاهین لعل عارفی
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
60
مهندس خسرو پیرهادی
انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان
61
مهندس حسین سمیع
انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان
62
مهندس منصور باقر صاد رنانی
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
63
دکتر بهنام برومند
انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان
64
دکتر علی اکبر رسولی
انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان
65
مهندس  ابراهیم فرج پور
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
66
مهندس محمد جباریان
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
67
مهندس محمد بهروزی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
68
مهندس محمد پرویزی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
69
مهندس محمد هوشمندی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
70
مهندس مهناز قهرمانی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
71
خیرالله پارسازاده
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
72
محبوبه ابراهیمی
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
73
مهندس فاطمه پولادوش
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
74
مهندس نوید شریف
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
75
مهندس مریم فرج پور
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
76
مهندس مسعود جوادپور
انجمن علمی پدافند غیرعامل فارس
77
مهندس محمد رستمی
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
78
دکتر آرزو سلامت نیا
انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان
79
اعظم السادات طباطبایی
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
80
مهندس امیدرضا میکائیلی
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
81
مهندس علیرضا خانی زاده
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران