این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > توسعه شهری پایدار
.: توسعه شهری پایدار

         شهرسازی و توسعه شهری پایدار

       مدل سازی و برآورد ریسک زیر ساختهای شهری

        مکان یابی و مکان گزینی زیرساخت های شهری

       تعیین تاب آوری زیر ساخت ها (حمل‌ونقل، ترافیک و شریان های ارتباطی، ابنیه فنی)

       نقش سازمان ها و گروه های مردم نهاد در دفاع شهری

       فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع شهری

       بسترهای ایجاد ناامنی زیرساخت ها در مناطق مرزی

       تهیه الگوی برآورد خطر زیر ساخت ها با استفاده از بستر GIS

       تجارب توسعه شهري با رویکرد دفاعی در ایران و جهان

       آموزش معماری و شهرسازی با رویکرد پدافند غیرعامل

       آموزه های دفاع مقدس در حوزه امنیت شهری

       روش های اولویت دهی اقدامات شهری از منظر پدافند غیرعامل

       آینده پژوهی- فرصت ها و تهدیدات

       تاب آوری شهری از منظر پدافند غیرعامل

       سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی و پدافند غیرعامل