این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > معماری و امنیت
.: معماری و امنیت

  •       معماری

       الگوهای معماری بومی دفاعی

       سیما و منظر شهری با اصول ایمنی و امنیت

       فناوری معماری با تاکید بر پدافند غیرعامل

       سبک شناسی معماری با رویکرد دفاعی

       ساختمانهای هوشمند و امنیت

       معماری داخلی و امنیت

       معماری ایرانی اسلامی از منظر پدافند غیرعامل

       معماری بناهای زیر زمینی امن

       اصول طراحی معماری صنعتی با تاکید بر پدافند غیرعامل

        ضوابط فنی، استانداردها و قوانین مرتبط با پدافند غیرعامل در معماری

        ایمنی و امنیت در سازه های بلند مرتبه

       مبانی طراحی معماری فضاهای امن پناهگاهی

       مرمت ابنیه تاریخی و معماری- گردشگری از منظر پدافند غیرعامل

       سایر مباحث مرتبط