این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
خدمات > اخبار >
.: اخبار


راهنمای تدوین مقاله جهت ارائه به صورت شفاهی و پوستر

راهنمای تدوین مقاله جهت ارائه به صورت شفاهی و پوستر اضافه شد.

ادامه مطلب1396/07/10

تاریخ اعلام نتایج نهایی داوری مقالات

نتایج نهایی داوری کامل مقالات تا 31 شهریور ماه 1396 اعلام خواهد شد

ادامه مطلب1396/06/12

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر